Slideshow Image Script
Apie kompaniją
Sertifikatai
Kontaktai
STRAIPSNIAI

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Mes, UAB „Baltseta“ dirbantieji, įsipareigojame reikliai vertinti savo atliekamo darbo kokybę ir saugoti mus supančią aplinką.

Bendrovės veiklos sritis – laivų projektavimo, konstravimo, remonto darbai bei garo generatorių remontas, laivų ir garo generatorių atsarginių dalių tiekimas.

Siekdami kompleksiškai įgyvendinti tiek kokybės, tiek ir aplinkos apsaugos reikalavimus įdiegėme Integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 nuostatas. Organizacijoje yra parengtos ir įgyvendintos visos būtinos procedūros, leidžiančios pasiekti kokybės ir aplinkosaugos  tikslų. Laikydamiesi aplinkosaugos įstatymų, normatyvų, standartų ir kitų teisinių aktų, sieksime tinkamai valdyti gamybines operacijas bei procesus, ypatingą dėmesį kreipdami taupiam ir racionaliam išteklių naudojimui bei efektyvioms taršos prevencijos priemonėms. Tikime, kad ši sistema padės planuoti, kurti, prižiūrėti, analizuoti, gerinti organizacijos vykdomą veiklą.

Organizacija vadovaujasi ilgalaike veiklos perspektyva ir atsižvelgdama į klientų pasitenkinimą bei kitų suinteresuotų šalių poreikius, siekia užtikrinti, kad kiekvienas sandoris taptų rekomendacija sekančiam. Svarbiausias mūsų sėkmės garantas - darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus. Todėl numatyta ir toliau sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, siekiant optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą.

Mes džiaugiamės, turėdami galimybę bendradarbiauti su užsienio verslo partneriais, keliančiais aukštus aplinkosaugos reikalavimus. Jų reikalavimų vykdymas mums yra prioritetinės svarbos uždavinys.

« Grįžti į „Apie mus“

PRODUKTAI

Sprendimas: